Pełna wersja serwisu

Dowiedz się więcej:

Zadzwoń - dowiedz się więcej:

71/ 339-35-14

adrenalina@votum-sa.pl

Adrenalina biznesu /

Regulamin strony

Regulamin strony

Polityka prywatności strony www.adrenalinabiznesu.pl

 

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.adrenalinabiznesu.pl jest VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Wyścigowa 56 i, 53-012 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243252, Regon: 020136043, NIP: 899-25-49-057, kapitał zakładowy 1 200.000 zł, wpłacony w całości, zwana w dalszej części „VOTUM S.A. lub zamiennie „Administratorem”.

 

Prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.adrenalinabiznesu.pl jest dla Administratora szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej http://www.adrenalinabiznesu.pl/.

 

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

 

Administratorem Danych Osobowych jest VOTUM S.A. VOTUM S.A. zbiera od użytkowników dane osobowe oraz pełni obowiązki administratora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Dane osobowe są przetwarzane przez VOTUM S.A. w celach:

  • prowadzenia spotkań, wykładów lub szkoleń  na uczelniach wyższych;
  • udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego;
  • marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług VOTUM S.A.

 

Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum, a ich przetwarzanie jest uzależnione od dobrowolnej zgody wyrażonej przez użytkownika, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje także przetwarzanie danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania.

 

Użytkownik zachowuje również prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania bądź żądania ich usunięcia. Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

 

Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

Dane przekazane przez użytkowników

 

VOTUM S.A. zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej: http://www.adrenalinabiznesu.pl/, w celu rejestracji użytkownika na spotkanie/wykład/szkolenie prowadzone przez VOTUM S.A., udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez użytkownika oraz przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej. Użytkownik może przekazać Administratorowi za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej https://www.adrenalinabiznesu.pl/ dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e mail, miejsce zamieszkania, nazwa uczelni wyższej oraz inne dane użytkownika wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza.

 

Informacje handlowe

 

VOTUM S.A. nie przesyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przez złożenie VOTUM S.A. stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)

 

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych (zwane w dalszej części „plikami Cookies”). Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

 

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

  • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
  • informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
  • informacje o przeglądarce użytkownika;
  • odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

 

Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.

 

Wykorzystywanie plików Cookies

 

Zebrane pliki Cookies są przez Administratora przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony http://www.adrenalinabiznesu.pl/. Administrator wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

 

Google Analytics

 

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

 

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

 

Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 

Odnośniki do innych stron

 

Na stronie internetowej http://www.adrenalinabiznesu.pl/ znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

 

Bezpieczeństwo informacji

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących użytkownika. Dane zbierane za pomocą formularzy zamieszczonych na stronie internetowej są przesyłane na szyfrowany serwer pocztowy, co zapewnia ochronę danych użytkownika.

 

Zmiany w polityce prywatności

 

Administrator może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej http://www.adrenalinabiznesu.pl/.

Zadzwoń – dowiedz się więcej:

71/ 339-35-14

Infolinia

800-217-417

(pamiętaj o podaniu hasła: Adrenalina Biznesu)

NAPISZ DO NAS

Wyznacz trasę dojazdu

x

Kontakt

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.71/ 339 35 14, fax 71/ 339 34 03

adrenalina@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

Infolinia: 800 217 417

(pamiętaj o podaniu hasła: Adrenalina Biznesu)

Kontakt

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.71/ 339 35 14, fax 71/ 339 34 03

adrenalina@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

Infolinia: 800 217 417

(pamiętaj o podaniu hasła: Adrenalina Biznesu)

© Copyright 2016 – VOTUM S.A. – Głos w Twojej sprawie

^